Coachend leidinggeven

Coachen versus richting geven

Coachen is iemand helpen zichzelf te helpen, dat is waar de 2 daagse training coachend leidinggeven over gaat. In de klassieke leidinggevende stijlen vertelt de leidinggevende waar iemand naartoe moet gaan en hoe die daar moet komen. In de loop der jaren is dit al veranderd naar een adviserende rol. In een de tijd van nu waarin kennis makkelijk beschikbaar is en autonomie steeds belangrijker is het aan de leidinggevende een nieuwe rol aan te nemen, die van Coach.

Doelen stellen

Coaching is het proces van A naar B komen, het gaat over doelen stellen en behalen. Essentieel is dan ook om effectieve doelen te stellen. Hiervoor is het helpend om erachter te komen waarom een doel gesteld wordt. Door te starten met het op 1 lijn krijgen van de gestelde doelen wordt de coaching doelgericht en effectief.

In de 1e ochtend gaan wij aan de slag met de neurologische niveaus van Gregory Bateson. Door meer inzicht te krijgen in hoe doelen congruent zijn en wat de diepere lagen zijn achter een gesteld doel, is de kans vele malen groter dat doelen ook behaald gaan worden.

Doelen behalen

Naast het stellen van doelen is het ook handig als doelen behaald gaan worden. Voor het behalen van doelen gaan we aan de slag met een model waarmee doelen gegarandeerd behaalt kunnen worden. Het outcome model brengt in kaart wat de kaders van het gestelde doel zijn en hoe het te behalen is. Het is een model wat als onderligger kan dienen van een geheel coaching traject als ook een concreet middel om mee aan de slag te gaan. De deelnemers sluiten de dag om met zowel ervaring in het werken met het model als met hun eigen plan om een eigen doel te behalen.

Terugkijken om naar voren te gaan

Op dag 2 van de training coachend leidinggeven starten we met een terugblik naar dag 1. We gaan kijken naar wat er goed gaat en welke resultaten er al behaald zijn. En we gaan aan de slag met feedback. De edele kunst van het feedback geven door te richten op de waardering van kwaliteiten die iemand al heeft. Het sandwich feedback model is een manier van feedback geven die ervoor zorgt dat de ontvanger ook daadwerkelijk iets kan met het geschenk wat feedback kan zijn.

Oplossingsgericht werken

In de middag gaan wij aan de slag met de methodiek oplossingsgericht werken. Een methodiek die uitgaat van de kwaliteiten van iemand en dat de oplossing nooit in het probleem zit. Door de principes van oplossingsgericht werken toe te passen kunnen problemen met minder energie en in kortere tijd worden aangepakt. Het is een manier van denken die in het coachen van een medewerker kan worden toegepast en ook uitermate geschikt is om voor eigen effectiviteit te gebruiken.

Afronding

We sluiten de dag af met een gezamenlijke afronding. Hierin gaan we als groep samenvatten wat we hebben geleerd en hoe dit toe te passen is in de praktijk. Het zorgt ervoor dat de opgedane kennis en vaardigheden goed integreren.

Aanbod:

De 2 daagse training coachend leidinggeven kost € 1750,- ex. BTW. Hiervoor krijg je onder andere:

  • 2 dagen training van een enthousiaste trainer met meer dan 10 jaar ervaring als leidinggevende in div. organisaties.
  • Training bij jou op het werk
  • 2 inspirerende en vooral leuke dagen